Bejelentkezés
Felhasználói név
Jelszó
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
Szakmai rendezvények, konferenciák - Keresés
Szakterület
Helyszín
Rendezvény címe
Időszak
Keresett szövegrész
Képzéstípus


Segítség


Szakmai rendezvények, konferenciák - Lista
Találatok száma: 74
Képzés neve
Címe Számviteli útmutató
Típus SZAKMAI KONFERENCIA SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL (ebben az esetben online nem tekinthető meg)!
Helyszín ITC Székház, 3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
Időpont 2015.09.15. 09:00 - 16:00
Létszám Szabad férőhelyek száma: 36
Részvételi díj 25 400 Ft (az ár tartalmazza a 27% áfát) Előfizetőink részére térítésmentes (1fő/előfizetés/mérlegképes kreditpont-gyűjtési lehetőség. További kreditgyűjtési lehetőség részletesen a SEGÍTSÉG menüpont alatt)

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Mérlegképes Vállalkozási/számvitel (8) kredit
Okleveles adószakértő (5) kredit
Adószakértő (5) kredit
Adótanácsadó (5) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.15 09:00 - 16:00
Program, további információk

Szeretettel meghívjuk Önt a Számviteli útmutató - a tárgyi eszközökkel kapcsolatos események, az időbeli elhatárolások és a végelszámolás feladataihoz c. képzési napunkra.
A mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének számviteli témakörben megrendezésre kerülő napját a Nemzetgazdasági Minisztérium számviteli témakörben 8 számviteli kreditpontra értékelte.
A további végzettségekhez biztosított kreditpontokról a képzés elején (cím alatt) tájékozódhatnak.


Részletes program:

08,15-9,00 Érkezés, regisztráció

09,00-12,15

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos események
- Tárgyi eszközökről részletesen (fogalma, csoportosítása)
- Bekerülési érték meghatározása, annak összetevői
- A maradvány érték intézménye, az alkalmazásra vonatkozó szabályokról részletesen
- Terv szerinti értékcsökkenés szabályai, az alkalmazható módszerek ismertetése
- A terven felüli értékcsökkenésre vonatkozó előírások, az elszámolás feltételi és szabályai
- Az állomány-változások egyes eseményei, ezek számviteli elszámolása
-A tárgyi eszközök leltározására vonatkozó előírások ismertetése

2. Időbeli elhatárolások
- Az elhatárolások fogalma
- Aktív és passzív időbeli elhatárolások, kapcsolat az eredménnyel
-A számviteli törvény által nevesített elhatárolások ismertetése
- A halasztott bevételek és ráfordítások egyes eseteinek ismertetése

Közben: 10,30-10,45 Kávészünet

12,15-12,45 Ebédszünet

12,45-16,00
3. Végelszámolás számviteli feladatai a legfrissebb változások tükrében
- A végelszámolás jogi háttere - röviden
- Tevékenységet lezáró beszámoló elkészítése, értékelési szabályok
- Speciális feladatok az eva és a kata alanyok végelszámolással történő megszüntetése esetén
- A végelszámoló feladatairól részletesen
-Végelszámolási nyitómérleg készítéséről és tartalmáról részletesen
-A végelszámolás időszaka alatti számviteli feladatok
-A végelszámolás befejezése,a számviteli feladatok, a zárómérleg és a záró leltár
-A vagyonfelosztási javaslat, a vagyon kiadása
-A cég törlése, a cég végelszámolásának befejezése számviteli szempontból
-Az egyszerűsített végelszámolás
-Számviteli feladatok a végelszámolás megszüntetése esetén
-A közzététel és letétbe helyezés szabályairól
4. Konzultáció, kérdések és válaszok

Közben: 14,15-14,30 Kávészünet

***
További VÁLASZTHATÓ kreditpont-gyűjtési lehetőségekről a (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, okl. adószakértők, könyvvizsgálók részére) weboldalunk HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK menüpontja alatt tájékozódhat!

***
Technikai információk, kapcsolat


A helyszín kapacitása miatt, csak előzetes jelentkezés alapján tudjuk résztvevőinket fogadni. A rendezvény helyszínén és /vagy közvetlen közelében étkezési lehetőség térítés ellenében igénybe vehető.

Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600
Fax: ( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel. klődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe Gyakorlati számviteli kérdések 2015., valamint a 2016-os változások
Típus SZAKMAI KONFERENCIA SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL (ebben az esetben online nem tekinthető meg)!
Helyszín Korona Hotel, 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 1.
Időpont 2015.09.16. 09:00 - 16:00
Létszám Szabad férőhelyek száma: 24
Részvételi díj 25 400 Ft (az ár tartalmazza a 27% áfát) Előfizetőink részére térítésmentes (1fő/előfizetés/mérlegképes kreditpont-gyűjtési lehetőség. További kreditgyűjtési lehetőség részletesen a SEGÍTSÉG menüpont alatt)

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Mérlegképes Vállalkozási/számvitel (8) kredit
Adószakértő (5) kredit
Okleveles adószakértő (5) kredit
Adótanácsadó (5) kredit
Könyvvizsgáló (4) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.16 09:00 - 16:00
Program, további információk

Szeretettel meghívjuk Önt a Gyakorlati számviteli kérdések 2015., valamint a 2016-os változások című képzési napunkra.


Részletes program:

08,15-9,00 Érkezés, regisztráció

09,00-12,15
1. Számviteli törvény változása
- Külföldi útszakaszra jutó szállítási és rakodási költség kezelése
- Ellenőrzés megállapítása fogalom módosítása
- Ismételt közzététel
- Pénz visszatérítési akció számviteli kezelése
- Átsorolás időpontjának meghatározása
- Devizás követelések, kötelezettségek fordulónapi átértékelésének pontosítása
- Üzletág átruházás különbözetének számviteli kezelése
- A pénzügyi lízing fogalmának módosítása
- Saját tőke megállapítási korlát
- A tőketarttalákba helyezett ázsió fogalmának pontosítása
- Pótbefizetésként kapott eszköz bekerülési értéke
- Pótbefizetés visszaszolgáltatásának eszközzel történő teljesítése
- Bizalmi vagyonkezelés
- Késedelmi kamat, behajtási költségátalány

2. Eredménykimutatás – értékesítés nettó árbevétele
- Belföldi és export értékesítés árbevételének elkülönítése
- Külföldi utasnak történő adómentes értékesítés árbevétele
- Engedmények rendszere
- Előlegek kezelése
- Kupon ajándékozása, ajándék utalvány értékesítése és ezek levásárlása
- Telephely által végzett tevékenység árbevétele
- Fióktelep által végzett tevékenység értékesítésének árbevétele
- Tulajdonjog fenntartásos értékesítése
- Tőkekivonás esetén történő eszköz átadás

Közben: 10,30-10,45 Kávészünet

12,15-12,45 Ebédszünet

12,45-16,00
3. Eredménykimutatás – költségnemek
- Anyagköltség (kiemelten a rezsi költségek besorolását, munkaruha elszámolását)
- Igénybe vett szolgáltatások (kiemelten, ha a számla teljesítésének teljes értéke, vagy rész értéke az előző üzleti évet érinti, kiküldési ktg. elkülönítése a közvetített szolgáltatások tételétől)
- Bérköltség (kapcsolódó tételként az átlagos statisztikai létszám számítása, prémium, jutalom elhatárolása)
- Személyi jellegű egyéb kifizetés (kiemelten a reprezentáció tételei)
- Bérjárulékok
- Értékcsökkenési leírás (bérbe adott eszöz értékcsökkenési leírásának problémái)

4. Eredménykimutatás – egyéb bevétel, egyéb ráfordítás
- Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök könyvelése
- Káreseményhez kapcsolódó kifizetések, elszámolt összegek, a káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek
- A fizetett, ill. a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a mérleg fordulónapja előtti időszakhoz kapcsolódó, kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási kötségátalányok, kártérítések összege
- A költségek (ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül adott - kapott támogatás, juttatás összege
- A bekerülési érték részét nem képező, ill. a költségek között el nem számolható - adók, díjak, illetékek, hozzájárulások tárgyévre bevallott, fizetett ill. fizetendő összege (kiemelten innovációs járulék, helyi iparűzési adó és előlegének könyvelése)
- Az üzleti évben képzett- feloldott céltartalék összege
- Követelés engedményezés elszámolása
- Követelések értékvesztése, értékvesztés visszaírása; behajthatatlan kövtelés, a behajthatatlannak minősített követelésekre kapott összeg
- Készletek értékvesztése - visszaírása, immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése - visszaírás
- Hiányzó, megsemmisült készlet könyvelése
- Az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolg.nyújtáshoz közvetve, nem számlázott - utólag adott/fizetendő/, kapott/járó/ engedmény szerződés szerinti összege

5. Számviteli törvény 2016. január 1-től hatályba lépő változásai
- Jelentős tulajdoni részesedés, üzleti vagy cégérték, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó fogalmak
- Beszámolókészítési korlátok módosított adatai
- Rendkívüli bevétel és rendkívüli ráfordítás fogalmak törlése és eredménykimutatásból, ezen tételek áthelyezése
- Osztalék előírásának módosítása
- Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai csoportosítás új előírásai
- A kiegészítő mellékletekhez kapcsolódó módosítások

6. Konzultáció, kérdések és válaszok a konkrét változások fényében

Közben: 14,15-14,30 Kávészünet***
További VÁLASZTHATÓ kreditpont-gyűjtési lehetőségekről a (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, okl. adószakértők, könyvvizsgálók részére) weboldalunk HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK menüpontja alatt tájékozódhat!

***
Technikai információk, kapcsolat


A helyszín kapacitása miatt, csak előzetes jelentkezés alapján tudjuk résztvevőinket fogadni. A rendezvény helyszínén és/vagy közvetlen közelében étkezési lehetőség térítés ellenében igénybe vehető.

Képzés neve
Címe MISKOLC - 2x4 vállalkozási/nem számviteli kreditpontos továbbképzési nap
Típus SZAKMAI KONFERENCIA SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL (ebben az esetben online nem tekinthető meg)!
Helyszín ITC Székház, 3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
Időpont 2015.09.16. 09:00 - 16:00
Létszám Szabad férőhelyek száma: 39
Részvételi díj 25 400 Ft (az ár tartalmazza a 27% áfát) Előfizetőink részére térítésmentes (1fő/előfizetés/mérlegképes kreditpont-gyűjtési lehetőség. További kreditgyűjtési lehetőség részletesen a SEGÍTSÉG menüpont alatt)

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Mérlegképes Vállalkozási/nem számvitel (4) kredit
Mérlegképes Vállalkozási/nem számvitel (4) kredit
Adószakértő (4) kredit
Adótanácsadó (4) kredit
Okleveles adószakértő (4) kredit
Adószakértő (3) kredit
Okleveles adószakértő (3) kredit
Adótanácsadó (3) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.16 09:00 - 16:00
Program, további információk
A mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének számviteli témakörben megrendezésre kerülő napját (számviteli témakör, 8 vállalkozási/számviteli kreditpont) KIEGÉSZÍTETTÜK 2x4 vállalkozási szakirány/nem számviteli kreditponttal értékelt képzési nappal, amelyre szeretettel meghívjuk Önt!


Program:


08,15-9,00 Érkezés, regisztráció

09,00-12,15 Lánc- és háromszög ügyletek 2015 (4 vállalkozási szakirány/nem számviteli kreditpont)

Előadásunk témái részletesen:
- A lánc- és háromszögügyletek teljesítési helyének meghatározása, példákon keresztül történő bemutatása, dokumentálása
- A lánc- és háromszögügyletekkel kapcsolatban az adóellenőrzés során fellépő problémák
- Lánc- és háromszögügyletek számlázása, korrekciók elvégzése, bevallás kitöltése
- Általános forgalmi adó regisztráció kérdései, lépései, teendői
- Körhinta csalások és azoknak a felismeréséről részletesen
- A lánc -és háromszög ügyletek nemzetközi adójogi szabályai, a 6. áfa direktíva szabályai
- 2015-ös új szabályok a fuvarozó cégek számára
- A fuvarozással összefüggő magyar és nemzetközi áfa szabályok ismertetése konkrét példákon szemléltetve
- A lánc-és háromszög ügyletben részt vevő adózók adójogi egyeztetésének szempontjai, illetve az adóellenőrzésekre való „közös” felkészülés
- Konzultáció, kérdések és válaszok a fenti témákban

Közben: 10,30-10,45 Kávészünet

12,15-12,45 Ebédszünet

12,45-16,00 Követelések és kötelezettségek adójogi és számviteli szabályai 2015 (4 vállalkozási szakirány/nem számviteli kreditpont)

Előadásunk témái részletesen:
- Követelés, kötelezettség jogszabályi fogalmai, bekerülési értékük, fajtái
- Engedményezés, faktorálás, tartozásátvállalás fogalma
- Követelések, kötelezettségek elengedése
- Követelések év közi és év végi értékelése, apportálása
- Kompenzálás, barter ügyletek kezelése
- Követelések és az árbevétel kapcsolatának vizsgálata
- Behajthatatlan követelések és egyéb követelés típusok kezelése az adózásban és számvitelben
- Lízinggel kapcsolatos speciális követelés, kötelezettség szabályok
- Követelések, kötelezettségek a transzferár szabályok tükrében
- Devizás követelések, kötelezettségek kezelése a számvitelben és az adójogban
- Követelések, kötelezettségek új társaság alapításakor, átalakuláskor
- Követelések, kötelezettségek adóoptimalizálási kérdései
- Számviteli politika és egyéb belső szabályzatok a követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatban, leltár készítésének szabályai
- Speciális szervezetek (fióktelep, kereskedelmi képviselet stb.) követelés, kötelezettség állományainak szabályai
- Nemzetközi gyakorlat a követelésekkel és kötelezettségekkel kapcsolatban
- Konzultáció, kérdések és válaszok a konkrét változások fényében

Közben: 14,15-14,30 Kávészünet


***
További VÁLASZTHATÓ kreditpont-gyűjtési lehetőségekről a (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, okl. adószakértők, könyvvizsgálók részére) weboldalunk HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK menüpontja alatt tájékozódhat!

***
Technikai információk, kapcsolat


A helyszín kapacitása miatt, csak előzetes jelentkezés alapján tudjuk résztvevőinket fogadni. A rendezvény helyszínén és/vagy közvetlen közelében étkezési lehetőség térítés ellenében igénybe vehető.

Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600
Fax:( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe NYÍREGYHÁZA - 2x4 vállalkozási/nem számviteli kreditpontos továbbképzési nap
Típus SZAKMAI KONFERENCIA SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL (ebben az esetben online nem tekinthető meg)!
Helyszín Korona Hotel, 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 1.
Időpont 2015.09.17. 09:00 - 16:00
Létszám Szabad férőhelyek száma: 25
Részvételi díj 25 400 Ft (az ár tartalmazza a 27% áfát) Előfizetőink részére térítésmentes (1fő/előfizetés/mérlegképes kreditpont-gyűjtési lehetőség. További kreditgyűjtési lehetőség részletesen a SEGÍTSÉG menüpont alatt)

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Mérlegképes Vállalkozási/nem számvitel (4) kredit
Mérlegképes Vállalkozási/nem számvitel (4) kredit
Adószakértő (4) kredit
Adótanácsadó (4) kredit
Okleveles adószakértő (4) kredit
Adószakértő (3) kredit
Okleveles adószakértő (3) kredit
Adótanácsadó (3) kredit
Könyvvizsgáló (2) kredit
Könyvvizsgáló (2) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.17 09:00 - 16:00
Program, további információk
A mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének számviteli témakörben megrendezésre kerülő napját (számviteli témakör, 8 vállalkozási/számviteli kreditpont) KIEGÉSZÍTETTÜK 2x4 vállalkozási szakirány/nem számviteli kreditponttal értékelt képzési nappal, amelyre szeretettel meghívjuk Önt!


Program:


08,15-9,00 Érkezés, regisztráció

09,00-12,15 Lánc- és háromszög ügyletek 2015 (4 vállalkozási szakirány/nem számviteli kreditpont)

Előadásunk témái részletesen:
- A lánc- és háromszögügyletek teljesítési helyének meghatározása, példákon keresztül történő bemutatása, dokumentálása
- A lánc- és háromszögügyletekkel kapcsolatban az adóellenőrzés során fellépő problémák
- Lánc- és háromszögügyletek számlázása, korrekciók elvégzése, bevallás kitöltése
- Általános forgalmi adó regisztráció kérdései, lépései, teendői
- Körhinta csalások és azoknak a felismeréséről részletesen
- A lánc -és háromszög ügyletek nemzetközi adójogi szabályai, a 6. áfa direktíva szabályai
- 2015-ös új szabályok a fuvarozó cégek számára
- A fuvarozással összefüggő magyar és nemzetközi áfa szabályok ismertetése konkrét példákon szemléltetve
- A lánc-és háromszög ügyletben részt vevő adózók adójogi egyeztetésének szempontjai, illetve az adóellenőrzésekre való „közös” felkészülés
- Konzultáció, kérdések és válaszok a fenti témákban

Közben: 10,30-10,45 Kávészünet

12,15-12,45 Ebédszünet

12,45-16,00 Követelések és kötelezettségek adójogi és számviteli szabályai 2015 (4 vállalkozási szakirány/nem számviteli kreditpont)

Előadásunk témái részletesen:
- Követelés, kötelezettség jogszabályi fogalmai, bekerülési értékük, fajtái
- Engedményezés, faktorálás, tartozásátvállalás fogalma
- Követelések, kötelezettségek elengedése
- Követelések év közi és év végi értékelése, apportálása
- Kompenzálás, barter ügyletek kezelése
- Követelések és az árbevétel kapcsolatának vizsgálata
- Behajthatatlan követelések és egyéb követelés típusok kezelése az adózásban és számvitelben
- Lízinggel kapcsolatos speciális követelés, kötelezettség szabályok
- Követelések, kötelezettségek a transzferár szabályok tükrében
- Devizás követelések, kötelezettségek kezelése a számvitelben és az adójogban
- Követelések, kötelezettségek új társaság alapításakor, átalakuláskor
- Követelések, kötelezettségek adóoptimalizálási kérdései
- Számviteli politika és egyéb belső szabályzatok a követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatban, leltár készítésének szabályai
- Speciális szervezetek (fióktelep, kereskedelmi képviselet stb.) követelés, kötelezettség állományainak szabályai
- Nemzetközi gyakorlat a követelésekkel és kötelezettségekkel kapcsolatban
- Konzultáció, kérdések és válaszok a konkrét változások fényében

Közben: 14,15-14,30 Kávészünet


***
További VÁLASZTHATÓ kreditpont-gyűjtési lehetőségekről a (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, okl. adószakértők, könyvvizsgálók részére) weboldalunk HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK menüpontja alatt tájékozódhat!

***
Technikai információk, kapcsolat


A helyszín kapacitása miatt, csak előzetes jelentkezés alapján tudjuk résztvevőinket fogadni. A rendezvény helyszínén és/vagy közvetlen közelében étkezési lehetőség térítés ellenében igénybe vehető.

Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600
Fax:( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe Ellenőrzés és értékelés a köznevelésben - Országos konferencia óvodapedagógusoknak, óvodavezetőknek
Típus ONLINE KÉPZÉS (személyes megjelenést nem igényel, a közvetítés weboldalunkon keresztül megtekinthető)
Helyszín Közvetítés helyszíne: Lurdy Ház 1. emelet Konferenciaterem (1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14.)
Időpont 2015.09.21. 08:45 - 16:15
Létszám Nincs létszámkorlát
Részvételi díj A részvétel téritésmentes

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Rendezvényünkkel nem pályázunk mérlegképes kreditpontra (0) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.21 08:45 - 16:15
Program, további információk
Szeretettel meghívjuk Önt a konzultációval egybekötött Ellenőrzés és értékelés a köznevelésben - Országos konferencia óvodapedagógusoknak, óvodavezetőknek c. szakmai napunk ONLINE közvetítésére!

A 2015/16-os tanév számos, jelentős újdonságot hoz a pedagógusok életébe: megindulnak a pedagógiai-szakmai ellenőrzések, intézményi szinten ki kell építeni az önértékelési rendszert, ráadásul a minősítések is folytatódnak. Minden pedagógus érintett, ezért különösen fontos a naprakész tájékoztatás. Szakértőinktől személyre szabott tanácsot kérhet.

Szakmai konferenciánkon való részvétel minden kedves jelentkező számára (előzetes regisztációt követően) térítésmentes!

Részletes program:

9,00-11,00 dr. Selmeciné dr. Csordás Mária vezető jogtanácsos, ILO-közvetítő és döntőbíró
A foglalkoztatást érintő jogszabályi változások különös tekintettel az óvodára

11,00-13,00 Lukács Lászlóné és Vass Katalin óvodavezetők, köznevelési szakértők, tanfelügyelők
Az önértékelés rendszere az óvodában - A pedagógusminősítés és az önértékelés kapcsolata

13,00-13,30 Ebédszünet

13,30-15,00 Bagdy Emőke professor emeritus, a pszichológiatudomány kandidátusa, klinikai szakpszichológus
Fluctuat, nec mergitur”/Hánykolódik, de nem süllyed el/, avagy a pedagógus egzisztencia sorskérdései

15,00-16,00 Dr. Bakonyi Anna c. főiskolai docens
Erkölcsi és érzelmi nevelés az óvodában

16,00-17,00 Budai Gergely kommunikációs szakember
Agresszió- és konfliktuskezelés az óvodában


***

Technikai információk, kapcsolat

Az ONLINE megtekintést előzetes jelentkezés alapján tudjuk biztosítani.

A közvetítés kezdési időpontja 15 perces eltérést mutat(hat) a konferencia valódi kezdési időpontjához képest (ez idő alatt tudja ellenőrizni a weboldalunkon biztosított online megtekintési felület működését).


Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600
Fax:( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe Ellenőrzés és értékelés a köznevelésben - Országos konferencia óvodapedagógusoknak, óvodavezetőknek
Típus SZAKMAI KONFERENCIA SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL (ebben az esetben online nem tekinthető meg)!
Helyszín Lurdy Ház Konferenciaterem (1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14.)
Időpont 2015.09.21. 09:00 - 16:00
Létszám Szabad férőhelyek száma: 174
Részvételi díj A részvétel téritésmentes

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Rendezvényünkkel nem pályázunk mérlegképes kreditpontra (0) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.21 09:00 - 16:00
Program, további információk
Szeretettel meghívjuk Önt a konzultációval egybekötött Ellenőrzés és értékelés a köznevelésben - Országos konferencia óvodapedagógusoknak, óvodavezetőknek c. szakmai napunkra!

A 2015/16-os tanév számos, jelentős újdonságot hoz a pedagógusok életébe: megindulnak a pedagógiai-szakmai ellenőrzések, intézményi szinten ki kell építeni az önértékelési rendszert, ráadásul a minősítések is folytatódnak. Minden pedagógus érintett, ezért különösen fontos a naprakész tájékoztatás. Szakértőinktől személyre szabott tanácsot kérhet.

Szakmai konferenciánkon való részvétel minden kedves jelentkező számára (előzetes regisztációt követően) térítésmentes!

Részletes program:

9,00-11,00 dr. Selmeciné dr. Csordás Mária vezető jogtanácsos, ILO-közvetítő és döntőbíró
A foglalkoztatást érintő jogszabályi változások különös tekintettel az óvodára

11,00-13,00 Lukács Lászlóné és Vass Katalin óvodavezetők, köznevelési szakértők, tanfelügyelők
Az önértékelés rendszere az óvodában - A pedagógusminősítés és az önértékelés kapcsolata

13,00-13,30 Ebédszünet

13,30-15,00 Bagdy Emőke professor emeritus, a pszichológiatudomány kandidátusa, klinikai szakpszichológus
Fluctuat, nec mergitur”/Hánykolódik, de nem süllyed el/, avagy a pedagógus egzisztencia sorskérdései

15,00-16,00 Dr. Bakonyi Anna c. főiskolai docens
Erkölcsi és érzelmi nevelés az óvodában

16,00-17,00 Budai Gergely kommunikációs szakember
Agresszió- és konfliktuskezelés az óvodában


***

Technikai információk, kapcsolat


A helyszín kapacitása miatt, csak előzetes jelentkezés alapján tudjuk résztvevőinket fogadni. A rendezvény helyszínén étkezési lehetőség térítés ellenében igénybe vehető.

Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600
Fax:( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése - Államh. szakterület 16 kredit
Típus SZAKMAI KONFERENCIA SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL (ebben az esetben online nem tekinthető meg)!
Helyszín Somogy Megyei Kormányhivatal, 7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
Időpont 2015.09.21. 09:00 - 16:00, 2015.09.22. 09:00 - 16:00
Létszám Szabad férőhelyek száma: 29
Részvételi díj 25 400 Ft (az ár tartalmazza a 27% áfát) Előfizetőink részére térítésmentes (1fő/előfizetés/mérlegképes kreditpont-gyűjtési lehetőség. További kreditgyűjtési lehetőség részletesen a SEGÍTSÉG menüpont alatt)

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Mérlegképes Államháztartási/számvitel (12) kredit
Adószakértő (10) kredit
Adótanácsadó (10) kredit
Okleveles adószakértő (10) kredit
Adószakértő (3) kredit
Okleveles adószakértő (3) kredit
Adószakértő (3) kredit
Mérlegképes Vállalkozási/nem számvitel (4) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.21 09:00 - 16:00
2015.09.22 09:00 - 16:00
Program, további információk
Tisztelt Jelentkező!

A mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének 12 órás, két napos (államháztartási szakterület) részét KIEGÉSZÍTETTÜK további 4 vállalkozási/nem számviteli kreditpontot érő szakmai képzés megrendezésével, amellyel így a kötelező 16 kreditpontot két nap alatt összegyűjtheti!

Konzultációs lehetőséggel bővített rendezvényeinken előadóink gyakorlati példák bemutatásával, esettanulmányok ismertetésével magyarázzák az elméletben már ismert teendőket, aktualitásokat, valamint az esetleges változásokat.


1.nap, 9,00-16,00 óra között (ebéd és kávészünetekkel)

1. Aktuális számviteli kérdések (8x45 perc)

1.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2015. január 1-től hatályos szabályozása (6 x 45 perc)
1.2. Az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatok (2x 45 perc)

2.nap, 9,00-12,15 óra között (4x45 perc)

2. Számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai (4 x 45 perc)
2.1. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása (2X45 perc)
2.2. Adózáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása (2 x 45 perc)
3. Konzultáció

12,15-12,45 Ebédszünet

12,45-16,00 Költségvetési és állami támogatások a gyakorlatban - szakmai oktatás (4x45 perc; vállalkozási szakirány/nem számvitel)

- A költségvetési és állami támogatások leggyakoribb fajtái
- A támogatási fajták adózása és számvitele
- Az egyes támogatási formák adóvonzatait és azok számviteli elszámolása gyakorlati példákon, valamint esettanulmányokon keresztüli bemutatása
- A vissza nem térítendő támogatást hatása a kedvezményezettre a gazdálkodása során és mindezt hogyan kell kezelnie a könyveiben
- Milyen adókedvezményeket érvényesíthetünk? Hol és milyen adóhatással találkozunk – részletes tájékoztatás és a legfrissebb információk ezek elszámolásának lehetőségeiről.
- Mit jelent a költségvetési szerveknél a szállítói finanszírozott támogatás, vagy az utólag finanszírozott támogatás – különbségek, fontosabb fogalmak?
- Konzultáció, kérdések és válaszok a fenti témákban

***

További VÁLASZTHATÓ lehetőség a 4 vállalkozási/nem számviteli kreditpont megszerzésére:

amennyiben ezen a napon nem áll módjában a + 4 kreditpontos képzésen részt venni, a további, 4 órás oktatási rész elvégzéséhez kérjük, válasszon a Képzési Portálunkon (www.szakkepzeseink.hu) lévő vállalkozási/nem számviteli kreditpontos szakmai rendezvények közül (a több, mint 4 vállalkozási/nem számviteli kreditpontos szakmai rendezvények/képzések is betudhatók).

További kreditpontos szakmai rendezvényeink elérhetők ITT


***

Technikai információk, kapcsolat


A helyszín kapacitása miatt, csak előzetes jelentkezés alapján tudjuk résztvevőinket fogadni. A rendezvény helyszínén és/vagy közvetlen környezetében étkezési lehetőség térítés ellenében igénybe vehető.

Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600
Fax:( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe A számvitel és az adózás kapcsolata, valamint a 2016-tól hatályos változások
Típus ONLINE KÉPZÉS (személyes megjelenést nem igényel, a közvetítés weboldalunkon keresztül megtekinthető)
Helyszín Közvetítés helyszíne: Lurdy Ház, 1. emelet Konferenciaterem (1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14.)
Időpont 2015.09.22. 08:45 - 16:15
Létszám Nincs létszámkorlát
Részvételi díj A részvétel téritésmentes

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Rendezvényünk nem kreditpontos (0) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.22 08:45 - 16:15
Program, további információk
Szeretettel meghívjuk a
A számvitel és az adózás kapcsolata, valamint a 2016-tól hatályos változások c. konferenciánk
ONLINE megtekintésére!

A pénzügyi jogi szabályozás egyik kiemelkedően fontos területe a számviteli szabályozás.
Valamennyi számviteli reform, de még egy egyszerű törvénymódosítás esetében sem hagyható figyelmen kívül az a szerteágazó rendszer, amelynek szálai a számviteli szabályokat összekapcsolják a közpénzügyi szabályozással, vagyis az adózással.

A gyakorlatorientált előadások témái alapvetően felölelik a a számviteli és adótörvény változásokat 2016-ra vonatkozóan, illetve a 2016-os adótörvény változások kihatásait a számviteli elszámolásokra, könyvelési rendszerekre.


Rendezvényünk programja:

09,00 - 12,15 Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló; okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatási adószakértő
ADÓZÁS
- Szja változások, minimálbér, garantált bérminimum
- Cafetéria, üzletrésze, tőzsdei ügylete
- Családi adókedvezmény, járulékkedvezmény
- Első házasok kedvezménye
- EHO, eü. változások
- Növekedési hitelkedvezmény adózási vetülete
- Adózás rendjében bekövetkezett változások
- Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények adózási kérdései
- Pénzügyi szervezetek különadója
- Áfa változások: 2015. évi, 2015. július 1. és 2016 évi
- Helyi adóváltozások, különösen az évközi változások
- Szociális hozzájárulási kedvezmény (2015. július 1. újdonság a mezőgazdaságban)
- Környezetvédelmi termékdíj változások
- Reklámadó szabályainak változása
- Családok otthonteremtésével kapcsolatos szabályok
- Társasági adó változása, adókedvezmények, adófelajánlás
- Felügyelet felállítása a könyvviteli szolgáltatást végző szakmáknál
- Konzultáció, kérdések és válaszok

12,15 – 12,45 Ebédszünet

12,45 - 16,00 Kneitner Lea okl. közgazdász, okl. és igazságügyi adószakértő
SZÁMVITEL
- 15% személyi jövedelemadó változás összefüggései – különböző jövedelmek adózása a személyi jövedelemadó rendszerében – cafeteria, üzletrészek értékesítése, tőzsdei ügyletek stb., kihatásai a számviteli elszámolásra
- Családi adókedvezmény, első házasok kedvezménye és a személyi jövedelemadó változások összefüggései
- Magánnyugdíjpénztári befizetésekkel rendelkezők a személyi jövedelemadó rendszerében
- Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése, számviteli kérdései
- Növekedési adóhitel kedvezmény és a számviteli szabályai
- Az adóévben visszatérített bírság, illetve egyéb az adózás rendjéről és a társadalombiztosításról szóló törvényekben előírt jogkövetkezmények kapcsán elszámolt bevétel adózási jogkövetkezményei, számviteli teendői
- A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményekkel kapcsolatos adózási kérdések, számviteli szempontok – progresszív mentesítés
- Elismert tőzsdével kapcsolatos fogalomváltozás kérdései
- Pénzügyi szervezetek különadójának változása és kihatásai, fogalmi változások következményei
- Ágazati különadók változásai és számviteli kihatásai – pénzügyi szervezetek különadói, forgalmazó és a befektetési alap különadója, közművezeték adója, hírközlési hálózatfejlesztés kedvezménye
- Általános forgalmi adóváltozások és számviteli kihatásai – 5% adókulcs, időszaki elszámolás változásai
- Helyi adókkal összefüggő változások és számviteli kihatásai (orvosok, közművezeték, települési adókedvezmények, adómentességek stb.)
- Szerencsejáték adó változásai
- Szociális hozzájárulási adó kedvezmény
- Környezetvédelmi termékdíj változások
- Stabilitási Megtakarítási Számlák szabályai
- Reklámadó változásai
- EKAER rendszerrel kapcsolatos változások (mentesség, EKAER szám kérése, végrehajtás)
- Családok otthon teremtésével kapcsolatos szabályok
- Minimálbér változásai, kihatásai, garantált bérminimum, kapcsolódó kedvezmények
- Dohányipari különadó törvény kihatásai
- Szakmai képzést és gyakorlatot érintő változások: Felügyelet felállítása, központi személyi jövedelemadó bevallás
- Konzultáció, kérdések és válaszok


Az előadások alatti szünetek:
10,30 – 10,45 Kávészünet
14,15 – 14,30 Kávészünet


***
***

Technikai információk, kapcsolat

Az ONLINE megtekintést előzetes jelentkezés alapján tudjuk biztosítani.

A közvetítés kezdési időpontja 15 perces eltérést mutat(hat) a konferencia valódi kezdési időpontjához képest (ez idő alatt tudja ellenőrizni a weboldalunkon biztosított online megtekintési felület működését).Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600
Fax:( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe A számvitel és az adózás kapcsolata, valamint a 2016-tól hatályos változások
Típus SZAKMAI KONFERENCIA SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL (ebben az esetben online nem tekinthető meg)!
Helyszín Lurdy Ház, 1. emelet Konferenciaterem (1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14.)
Időpont 2015.09.22. 09:00 - 16:00
Létszám Szabad férőhelyek száma: 59
Részvételi díj 25 400 Ft (az ár tartalmazza a 27% áfát) Előfizetőink részére térítésmentes (2fő/cég)

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Rendezvényünk nem kreditpontos (0) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.22 09:00 - 16:00
Program, további információk
A pénzügyi jogi szabályozás egyik kiemelkedően fontos területe a számviteli szabályozás.
Valamennyi számviteli reform, de még egy egyszerű törvénymódosítás esetében sem hagyható figyelmen kívül az a szerteágazó rendszer, amelynek szálai a számviteli szabályokat összekapcsolják a közpénzügyi szabályozással, vagyis az adózással.

A gyakorlatorientált előadások témái alapvetően felölelik a számviteli és adótörvény változásokat 2016-ra vonatkozóan, illetve a 2016-os adótörvény változások kihatásait a számviteli elszámolásokra, könyvelési rendszerekre.


Rendezvényünk programja:

09,00 - 12,15 Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló; okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatási adószakértő
ADÓZÁS
- Szja változások, minimálbér, garantált bérminimum
- Cafetéria, üzletrésze, tőzsdei ügylete
- Családi adókedvezmény, járulékkedvezmény
- Első házasok kedvezménye
- EHO, eü. változások
- Növekedési hitelkedvezmény adózási vetülete
- Adózás rendjében bekövetkezett változások
- Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények adózási kérdései
- Pénzügyi szervezetek különadója
- Áfa változások: 2015. évi, 2015. július 1. és 2016 évi
- Helyi adóváltozások, különösen az évközi változások
- Szociális hozzájárulási kedvezmény (2015. július 1. újdonság a mezőgazdaságban)
- Környezetvédelmi termékdíj változások
- Reklámadó szabályainak változása
- Családok otthonteremtésével kapcsolatos szabályok
- Társasági adó változása, adókedvezmények, adófelajánlás
- Felügyelet felállítása a könyvviteli szolgáltatást végző szakmáknál
- Konzultáció, kérdések és válaszok

12,15 – 12,45 Ebédszünet

12,45 - 16,00 Kneitner Lea okl. közgazdász, okl. és igazságügyi adószakértő
SZÁMVITEL
- 15% személyi jövedelemadó változás összefüggései – különböző jövedelmek adózása a személyi jövedelemadó rendszerében – cafeteria, üzletrészek értékesítése, tőzsdei ügyletek stb., kihatásai a számviteli elszámolásra
- Családi adókedvezmény, első házasok kedvezménye és a személyi jövedelemadó változások összefüggései
- Magánnyugdíjpénztári befizetésekkel rendelkezők a személyi jövedelemadó rendszerében
- Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése, számviteli kérdései
- Növekedési adóhitel kedvezmény és a számviteli szabályai
- Az adóévben visszatérített bírság, illetve egyéb az adózás rendjéről és a társadalombiztosításról szóló törvényekben előírt jogkövetkezmények kapcsán elszámolt bevétel adózási jogkövetkezményei, számviteli teendői
- A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményekkel kapcsolatos adózási kérdések, számviteli szempontok – progresszív mentesítés
- Elismert tőzsdével kapcsolatos fogalomváltozás kérdései
- Pénzügyi szervezetek különadójának változása és kihatásai, fogalmi változások következményei
- Ágazati különadók változásai és számviteli kihatásai – pénzügyi szervezetek különadói, forgalmazó és a befektetési alap különadója, közművezeték adója, hírközlési hálózatfejlesztés kedvezménye
- Általános forgalmi adóváltozások és számviteli kihatásai – 5% adókulcs, időszaki elszámolás változásai
- Helyi adókkal összefüggő változások és számviteli kihatásai (orvosok, közművezeték, települési adókedvezmények, adómentességek stb.)
- Szerencsejáték adó változásai
- Szociális hozzájárulási adó kedvezmény
- Környezetvédelmi termékdíj változások
- Stabilitási Megtakarítási Számlák szabályai
- Reklámadó változásai
- EKAER rendszerrel kapcsolatos változások (mentesség, EKAER szám kérése, végrehajtás)
- Családok otthon teremtésével kapcsolatos szabályok
- Minimálbér változásai, kihatásai, garantált bérminimum, kapcsolódó kedvezmények
- Dohányipari különadó törvény kihatásai
- Szakmai képzést és gyakorlatot érintő változások: Felügyelet felállítása, központi személyi jövedelemadó bevallás
- Konzultáció, kérdések és válaszok


Az előadások alatti szünetek:
10,30 – 10,45 Kávészünet
14,15 – 14,30 Kávészünet


***
Technikai információk, kapcsolat


A helyszín kapacitása miatt, csak előzetes jelentkezés alapján tudjuk résztvevőinket fogadni. A rendezvény helyszínén étkezési lehetőség térítés ellenében igénybe vehető.

Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600
Fax:( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe Számviteli útmutató
Típus SZAKMAI KONFERENCIA SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL (ebben az esetben online nem tekinthető meg)!
Helyszín Kecskeméti Kult. és Konferencia Központ (Erdei Ferenc Műv. Központ), 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
Időpont 2015.09.22. 09:00 - 16:00
Létszám Szabad férőhelyek száma: 43
Részvételi díj 25 400 Ft (az ár tartalmazza a 27% áfát) Előfizetőink részére térítésmentes (1fő/előfizetés/mérlegképes kreditpont-gyűjtési lehetőség. További kreditgyűjtési lehetőség részletesen a SEGÍTSÉG menüpont alatt)

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Mérlegképes Vállalkozási/számvitel (8) kredit
Okleveles adószakértő (5) kredit
Adószakértő (5) kredit
Adótanácsadó (5) kredit
Könyvvizsgáló (4) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.22 09:00 - 16:00
Program, további információk

Szeretettel meghívjuk Önt a Számviteli útmutató - a tárgyi eszközökkel kapcsolatos események, az időbeli elhatárolások és a végelszámolás feladataihoz c. képzési napunkra.
A mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének számviteli témakörben megrendezésre kerülő napját a Nemzetgazdasági Minisztérium számviteli témakörben 8 számviteli kreditpontra értékelte.
A további végzettségekhez biztosított kreditpontokról a képzés elején (cím alatt) tájékozódhatnak.


Részletes program:

08,15-9,00 Érkezés, regisztráció

09,00-12,15

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos események
- Tárgyi eszközökről részletesen (fogalma, csoportosítása)
- Bekerülési érték meghatározása, annak összetevői
- A maradvány érték intézménye, az alkalmazásra vonatkozó szabályokról részletesen
- Terv szerinti értékcsökkenés szabályai, az alkalmazható módszerek ismertetése
- A terven felüli értékcsökkenésre vonatkozó előírások, az elszámolás feltételi és szabályai
- Az állomány-változások egyes eseményei, ezek számviteli elszámolása
- A tárgyi eszközök leltározására vonatkozó előírások ismertetése

2. Időbeli elhatárolások
- Az elhatárolások fogalma
- Aktív és passzív időbeli elhatárolások, kapcsolat az eredménnyel
- A számviteli törvény által nevesített elhatárolások ismertetése
- A halasztott bevételek és ráfordítások egyes eseteinek ismertetése

Közben: 10,30-10,45 Kávészünet

12,15-12,45 Ebédszünet

12,45-16,00

3. Végelszámolás számviteli feladatai a legfrissebb változások tükrében
- A végelszámolás jogi háttere - röviden
- Tevékenységet lezáró beszámoló elkészítése, értékelési szabályok
- Speciális feladatok az eva és a kata alanyok végelszámolással történő megszüntetése esetén
- A végelszámoló feladatairól részletesen
- Végelszámolási nyitómérleg készítéséről és tartalmáról részletesen
- A végelszámolás időszaka alatti számviteli feladatok
- A végelszámolás befejezése,a számviteli feladatok, a zárómérleg és a záró leltár
- A vagyonfelosztási javaslat, a vagyon kiadása
- A cég törlése, a cég végelszámolásának befejezése számviteli szempontból
- Az egyszerűsített végelszámolás
- Számviteli feladatok a végelszámolás megszüntetése esetén
- A közzététel és letétbe helyezés szabályairól

4. Konzultáció, kérdések és válaszok

Közben: 14,15-14,30 Kávészünet

***
További VÁLASZTHATÓ kreditpont-gyűjtési lehetőségekről a (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, okl. adószakértők, könyvvizsgálók részére) weboldalunk HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK menüpontja alatt tájékozódhat!

***
Technikai információk, kapcsolat


A helyszín kapacitása miatt, csak előzetes jelentkezés alapján tudjuk résztvevőinket fogadni. A rendezvény helyszínén és /vagy közvetlen közelében étkezési lehetőség térítés ellenében igénybe vehető.

Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600
Fax: ( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe KECSKEMÉT - 2x4 vállalkozási/nem számviteli kreditpontos továbbképzési nap
Típus SZAKMAI KONFERENCIA SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL (ebben az esetben online nem tekinthető meg)!
Helyszín Kecskeméti Kult. és Konferencia Központ (Erdei Ferenc Műv. Központ), 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
Időpont 2015.09.23. 09:00 - 16:00
Létszám Szabad férőhelyek száma: 11
Részvételi díj 25 400 Ft (az ár tartalmazza a 27% áfát) Előfizetőink részére térítésmentes (1fő/előfizetés/mérlegképes kreditpont-gyűjtési lehetőség. További kreditgyűjtési lehetőség részletesen a SEGÍTSÉG menüpont alatt)

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Mérlegképes Vállalkozási/nem számvitel (4) kredit
Mérlegképes Vállalkozási/nem számvitel (4) kredit
Adószakértő (4) kredit
Adótanácsadó (4) kredit
Okleveles adószakértő (4) kredit
Adószakértő (3) kredit
Okleveles adószakértő (3) kredit
Adótanácsadó (3) kredit
Könyvvizsgáló (2) kredit
Könyvvizsgáló (2) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.23 09:00 - 16:00
Program, további információk
A mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének számviteli témakörben megrendezésre kerülő napját (számviteli témakör, 8 vállalkozási/számviteli kreditpont) KIEGÉSZÍTETTÜK 2x4 vállalkozási szakirány/nem számviteli kreditponttal értékelt képzési nappal, amelyre szeretettel meghívjuk Önt!


Program:


08,15-9,00 Érkezés, regisztráció

09,00-12,15 Lánc- és háromszög ügyletek 2015 (4 vállalkozási szakirány/nem számviteli kreditpont)

Előadásunk témái részletesen:
- A lánc- és háromszögügyletek teljesítési helyének meghatározása, példákon keresztül történő bemutatása, dokumentálása
- A lánc- és háromszögügyletekkel kapcsolatban az adóellenőrzés során fellépő problémák
- Lánc- és háromszögügyletek számlázása, korrekciók elvégzése, bevallás kitöltése
- Általános forgalmi adó regisztráció kérdései, lépései, teendői
- Körhinta csalások és azoknak a felismeréséről részletesen
- A lánc -és háromszög ügyletek nemzetközi adójogi szabályai, a 6. áfa direktíva szabályai
- 2015-ös új szabályok a fuvarozó cégek számára
- A fuvarozással összefüggő magyar és nemzetközi áfa szabályok ismertetése konkrét példákon szemléltetve
- A lánc-és háromszög ügyletben részt vevő adózók adójogi egyeztetésének szempontjai, illetve az adóellenőrzésekre való „közös” felkészülés
- Konzultáció, kérdések és válaszok a fenti témákban

Közben: 10,30-10,45 Kávészünet

12,15-12,45 Ebédszünet

12,45-16,00 Követelések és kötelezettségek adójogi és számviteli szabályai 2015 (4 vállalkozási szakirány/nem számviteli kreditpont)

Előadásunk témái részletesen:
- Követelés, kötelezettség jogszabályi fogalmai, bekerülési értékük, fajtái
- Engedményezés, faktorálás, tartozásátvállalás fogalma
- Követelések, kötelezettségek elengedése
- Követelések év közi és év végi értékelése, apportálása
- Kompenzálás, barter ügyletek kezelése
- Követelések és az árbevétel kapcsolatának vizsgálata
- Behajthatatlan követelések és egyéb követelés típusok kezelése az adózásban és számvitelben
- Lízinggel kapcsolatos speciális követelés, kötelezettség szabályok
- Követelések, kötelezettségek a transzferár szabályok tükrében
- Devizás követelések, kötelezettségek kezelése a számvitelben és az adójogban
- Követelések, kötelezettségek új társaság alapításakor, átalakuláskor
- Követelések, kötelezettségek adóoptimalizálási kérdései
- Számviteli politika és egyéb belső szabályzatok a követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatban, leltár készítésének szabályai
- Speciális szervezetek (fióktelep, kereskedelmi képviselet stb.) követelés, kötelezettség állományainak szabályai
- Nemzetközi gyakorlat a követelésekkel és kötelezettségekkel kapcsolatban
- Konzultáció, kérdések és válaszok a konkrét változások fényében

Közben: 14,15-14,30 Kávészünet


***
További VÁLASZTHATÓ kreditpont-gyűjtési lehetőségekről a (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, okl. adószakértők, könyvvizsgálók részére) weboldalunk HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK menüpontja alatt tájékozódhat!

***
Technikai információk, kapcsolat


A helyszín kapacitása miatt, csak előzetes jelentkezés alapján tudjuk résztvevőinket fogadni. A rendezvény helyszínén és/vagy közvetlen közelében étkezési lehetőség térítés ellenében igénybe vehető.

Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600
Fax:( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe Számviteli útmutató
Típus SZAKMAI KONFERENCIA SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL (ebben az esetben online nem tekinthető meg)!
Helyszín Garden Hotel, 5000 Szolnok, Tiszaliget sétány
Időpont 2015.09.23. 09:00 - 16:00
Létszám Szabad férőhelyek száma: 12
Részvételi díj 25 400 Ft (az ár tartalmazza a 27% áfát) Előfizetőink részére térítésmentes (1fő/előfizetés/mérlegképes kreditpont-gyűjtési lehetőség. További kreditgyűjtési lehetőség részletesen a SEGÍTSÉG menüpont alatt)

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Mérlegképes Vállalkozási/számvitel (8) kredit
Okleveles adószakértő (5) kredit
Adószakértő (5) kredit
Adótanácsadó (5) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.23 09:00 - 16:00
Program, további információk

Szeretettel meghívjuk Önt a Számviteli útmutató - a tárgyi eszközökkel kapcsolatos események, az időbeli elhatárolások és a végelszámolás feladataihoz c. képzési napunkra.
A mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének számviteli témakörben megrendezésre kerülő napját a Nemzetgazdasági Minisztérium számviteli témakörben 8 számviteli kreditpontra értékelte.
A további végzettségekhez biztosított kreditpontokról a képzés elején (cím alatt) tájékozódhatnak.


Részletes program:

08,15-9,00 Érkezés, regisztráció

09,00-12,15

1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos események
- Tárgyi eszközökről részletesen (fogalma, csoportosítása)
- Bekerülési érték meghatározása, annak összetevői
- A maradvány érték intézménye, az alkalmazásra vonatkozó szabályokról részletesen
- Terv szerinti értékcsökkenés szabályai, az alkalmazható módszerek ismertetése
- A terven felüli értékcsökkenésre vonatkozó előírások, az elszámolás feltételi és szabályai
- Az állomány-változások egyes eseményei, ezek számviteli elszámolása
- A tárgyi eszközök leltározására vonatkozó előírások ismertetése

2. Időbeli elhatárolások
- Az elhatárolások fogalma
- Aktív és passzív időbeli elhatárolások, kapcsolat az eredménnyel
- A számviteli törvény által nevesített elhatárolások ismertetése
- A halasztott bevételek és ráfordítások egyes eseteinek ismertetése

Közben: 10,30-10,45 Kávészünet

12,15-12,45 Ebédszünet

12,45-16,00

3. Végelszámolás számviteli feladatai a legfrissebb változások tükrében
- A végelszámolás jogi háttere - röviden
- Tevékenységet lezáró beszámoló elkészítése, értékelési szabályok
- Speciális feladatok az eva és a kata alanyok végelszámolással történő megszüntetése esetén
- A végelszámoló feladatairól részletesen
- Végelszámolási nyitómérleg készítéséről és tartalmáról részletesen
- A végelszámolás időszaka alatti számviteli feladatok
- A végelszámolás befejezése,a számviteli feladatok, a zárómérleg és a záró leltár
- A vagyonfelosztási javaslat, a vagyon kiadása
- A cég törlése, a cég végelszámolásának befejezése számviteli szempontból
- Az egyszerűsített végelszámolás
- Számviteli feladatok a végelszámolás megszüntetése esetén
- A közzététel és letétbe helyezés szabályairól

4. Konzultáció, kérdések és válaszok

Közben: 14,15-14,30 Kávészünet

***
További VÁLASZTHATÓ kreditpont-gyűjtési lehetőségekről a (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, okl. adószakértők, könyvvizsgálók részére) weboldalunk HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK menüpontja alatt tájékozódhat!

***
Technikai információk, kapcsolat


A helyszín kapacitása miatt, csak előzetes jelentkezés alapján tudjuk résztvevőinket fogadni. A rendezvény helyszínén és /vagy közvetlen közelében étkezési lehetőség térítés ellenében igénybe vehető.

Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600
Fax: ( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe Elektronikus építési napló - szakmai nap
Típus SZAKMAI KONFERENCIA SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL (ebben az esetben online nem tekinthető meg)!
Helyszín Lurdy Ház Konferenciaközpont (1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14.)
Időpont 2015.09.24. 09:00 - 16:00
Létszám Szabad férőhelyek száma: 215
Részvételi díj A részvétel téritésmentes

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Rendezvényünk nem kreditpontos (0) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.24 09:00 - 16:00
Program, további információk
Elakadt az e-építési napló vezetésében és nem tudja mit tegyen? Vegyen részt az Elektonikus építési napló elmélettel egybekötött gyakorlati szakmai képzésén!

Szakértőnk Dr. Papp Ferenc jogász, szakmai főtanácsadó, aki az előadás témakörébe tartozó szabályozás előkészítésében is részt vett.

Az előadás célja, hogy az építőipar szereplői és mindazok, akiknek kötelező az e-napló vezetése, naprakész információkat kapjanak az elmélet mellett a gyakorlati alkalmazásról is.
Az előadás jellege interaktív (kérdezz - felelek). Előadónk folyamatosan rendelkezésre áll és válaszol a helyszínen feltett minden egyedi kérdésre, javaslatokat fogalmaz meg, valamint gyakorlati segítséget nyújt a rendezvény teljes ideje alatt!

Már vezetni kell az elektronikus építési naplót (e-napló):
- 2013. október 1-jétől az általános építmények körében,
- 2014. január 1-jétől az általános építmények körében az Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások esetén,
- 2014. július 1-jétől, a vízi közmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében megjelölt sajátos építményfajták vonatkozásában,
- 2014. október 1-jétől a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú építmények tekintetében.

Kötelező 2015- től vezetni:
- 2015. január 1-jétől a közlekedési sajátos építményfajták,
- 2015. március 1-jétől elektronikus hírközlési építményfajták,
- 2016. október 1-jétől az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények vonatkozásában.

Szakmai napunk részletes programja:

09,00-10,30 AZ E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ELMÉLETI ALAPJAI
- Mikor kötelező az építési naplót vezetni?
- Mik a különbség az „általános” és a „sajátos építményfajta” között?
- A több e-napló alkalmazás közül melyik vonatkozik rám?
- Kinek kell vezetni az e-építési naplót?
- Átadhatom-e az e-napló vezetését és kinek?
- Mi az a NÜJ és az egyszer használatos jelszó?
- Ki jegyezhet be és ki tekinthet be az építési naplóba?
- Kit bírságolhat meg a hatóság és mért?
- Lehetek-e egyszerre kivitelező és felelős műszaki vezető, ki vezesse az e-naplót?

10,30-10,45 Kávészünet

10,45-12,00 AZ E-NAPLÓ INTERNETES FELÜLETÉNEK BEMUTATÁSA
- Belépés ügyfélkapun keresztül az e-napló alkalmazásokba,
- Az e-napló alkalmazás funkcióinak részletes ismertetése

12,00-12,30 Ebédszünet

12,30-16,00 GYAKORLATI BEMUTATÓ, EGY ELKÉPZELT BERUHÁZÁS FELÉPÍTÉSE
- Az e-építési napló, az e-főnapló /alnapló készenlétbe helyezése, megnyitása.
- Építési szerződés rögzítése és feltöltése, munkaterület átadása.
- Szerepkörök kiosztása (műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető).
- Az e-főnapló/ e-alnapló vezetése (napi jelentés és eseti bejegyzés online és offline),
- Mellékletek feltöltése, kivitelező vagy felelős műszaki vezetőjének nyilatkozata
- Munkaterület visszaadása, e-főnapló/alnapló zárása, az e-építési napló zárása.
- Az e-napló vezetésével kapcsolatosan felmerülő problémák lemodellezése

Közben
14,00-14,15 Kávészünet


***
Technikai információk, kapcsolat


A helyszín kapacitása miatt, csak előzetes jelentkezés alapján tudjuk résztvevőinket fogadni. Rendezvényünket technikai okok miatt NEM KÖZVETÍTJÜK! A konferencia helyszínén étkezési lehetőség térítés ellenében igénybe vehető.

Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600, ( 061) 880-7666
Fax:( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe SZOLNOK - 2x4 vállalkozási/nem számviteli kreditpontos továbbképzési nap
Típus SZAKMAI KONFERENCIA SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL (ebben az esetben online nem tekinthető meg)!
Helyszín Garden Hotel, 5000 Szolnok, Tiszaliget sétány
Időpont 2015.09.24. 09:00 - 16:00
Létszám Szabad férőhelyek száma: 14
Részvételi díj 25 400 Ft (az ár tartalmazza a 27% áfát) Előfizetőink részére térítésmentes (1fő/előfizetés/mérlegképes kreditpont-gyűjtési lehetőség. További kreditgyűjtési lehetőség részletesen a SEGÍTSÉG menüpont alatt)

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Mérlegképes Vállalkozási/nem számvitel (4) kredit
Mérlegképes Vállalkozási/nem számvitel (4) kredit
Adószakértő (4) kredit
Adótanácsadó (4) kredit
Okleveles adószakértő (4) kredit
Adószakértő (3) kredit
Okleveles adószakértő (3) kredit
Adótanácsadó (3) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.24 09:00 - 16:00
Program, további információk
A mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének számviteli témakörben megrendezésre kerülő napját (számviteli témakör, 8 vállalkozási/számviteli kreditpont) KIEGÉSZÍTETTÜK 2x4 vállalkozási szakirány/nem számviteli kreditponttal értékelt képzési nappal, amelyre szeretettel meghívjuk Önt!


Program:


08,15-9,00 Érkezés, regisztráció

09,00-12,15 Lánc- és háromszög ügyletek 2015 (4 vállalkozási szakirány/nem számviteli kreditpont)

Előadásunk témái részletesen:
- A lánc- és háromszögügyletek teljesítési helyének meghatározása, példákon keresztül történő bemutatása, dokumentálása
- A lánc- és háromszögügyletekkel kapcsolatban az adóellenőrzés során fellépő problémák
- Lánc- és háromszögügyletek számlázása, korrekciók elvégzése, bevallás kitöltése
- Általános forgalmi adó regisztráció kérdései, lépései, teendői
- Körhinta csalások és azoknak a felismeréséről részletesen
- A lánc -és háromszög ügyletek nemzetközi adójogi szabályai, a 6. áfa direktíva szabályai
- 2015-ös új szabályok a fuvarozó cégek számára
- A fuvarozással összefüggő magyar és nemzetközi áfa szabályok ismertetése konkrét példákon szemléltetve
- A lánc-és háromszög ügyletben részt vevő adózók adójogi egyeztetésének szempontjai, illetve az adóellenőrzésekre való „közös” felkészülés
- Konzultáció, kérdések és válaszok a fenti témákban

Közben: 10,30-10,45 Kávészünet

12,15-12,45 Ebédszünet

12,45-16,00 Követelések és kötelezettségek adójogi és számviteli szabályai 2015 (4 vállalkozási szakirány/nem számviteli kreditpont)

Előadásunk témái részletesen:
- Követelés, kötelezettség jogszabályi fogalmai, bekerülési értékük, fajtái
- Engedményezés, faktorálás, tartozásátvállalás fogalma
- Követelések, kötelezettségek elengedése
- Követelések év közi és év végi értékelése, apportálása
- Kompenzálás, barter ügyletek kezelése
- Követelések és az árbevétel kapcsolatának vizsgálata
- Behajthatatlan követelések és egyéb követelés típusok kezelése az adózásban és számvitelben
- Lízinggel kapcsolatos speciális követelés, kötelezettség szabályok
- Követelések, kötelezettségek a transzferár szabályok tükrében
- Devizás követelések, kötelezettségek kezelése a számvitelben és az adójogban
- Követelések, kötelezettségek új társaság alapításakor, átalakuláskor
- Követelések, kötelezettségek adóoptimalizálási kérdései
- Számviteli politika és egyéb belső szabályzatok a követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatban, leltár készítésének szabályai
- Speciális szervezetek (fióktelep, kereskedelmi képviselet stb.) követelés, kötelezettség állományainak szabályai
- Nemzetközi gyakorlat a követelésekkel és kötelezettségekkel kapcsolatban
- Konzultáció, kérdések és válaszok a konkrét változások fényében

Közben: 14,15-14,30 Kávészünet


***
További VÁLASZTHATÓ kreditpont-gyűjtési lehetőségekről a (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, okl. adószakértők, könyvvizsgálók részére) weboldalunk HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK menüpontja alatt tájékozódhat!

***
Technikai információk, kapcsolat


A helyszín kapacitása miatt, csak előzetes jelentkezés alapján tudjuk résztvevőinket fogadni. A rendezvény helyszínén és/vagy közvetlen közelében étkezési lehetőség térítés ellenében igénybe vehető.

Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600
Fax:( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe Ellenőrzés és értékelés a közoktatásban - Országos konferencia tanároknak, tanítóknak, intézményveze
Típus ONLINE KÉPZÉS (személyes megjelenést nem igényel, a közvetítés weboldalunkon keresztül megtekinthető)
Helyszín Közvetítés helyszíne: Lurdy Ház Konferenciaterem (1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14.)
Időpont 2015.09.29. 08:45 - 17:15
Létszám Nincs létszámkorlát
Részvételi díj A részvétel téritésmentes

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Rendezvényünk nem kreditpontos (0) kredit
Tematika
Időpont Előadó Tematika
2015.09.29 08:45 - 17:15
Program, további információk
Szeretettel meghívjuk Önt a konzultációval egybekötött Ellenőrzés és értékelés a közoktatásban - Országos konferencia tanároknak, tanítóknak, intézményvezetőknek c. szakmai konferenciánk ONLINE megtekintésére!

A 2015/16-os tanév számos, jelentős újdonságot hoz a pedagógusok életébe: megindulnak a pedagógiai-szakmai ellenőrzések, intézményi szinten ki kell építeni az önértékelési rendszert, és a minősítések is folytatódnak. Ráadásul a foglalkoztatásban is történtek változások. Minden pedagógus érintett, ezért különösen fontos a naprakész tájékoztatás. Szakértőinktől személyre szabott tanácsot kérhet.


A rendezvényünkön való részvétel minden kedves jelentkező számára (előzetes regisztációt követően) térítésmentes!

Részletes program:

9:00-9:15 Köszöntő az Iskolaszolga 25 éves jubileumának kapcsán

9:15-11:15 Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária vezető jogtanácsos, ILO-közvetítő és döntőbíró
A foglalkoztatás új szabályai a közoktatásban

11:15-11:30 Kávészünet

11:30-12:30 - Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, iskolaigazgató
A Nemzeti Pedagógus Kar szakmai tagozatainak működése

12:30 -13:00 Ebédszünet

13:00 - 15:00 Petróczi Gábor iskolaigazgató, közoktatási szakértő
Az intézményi önértékelés - A pedagógusminősítés és az önértékelés kapcsolata

15:00 - 15:15 Kávészünet

15:15 -17:00 Dr. Kolozsváry Judit főiskolai docens, ELTE, szakpszichológus
Ők és mi? Mit tegyünk a digitális generációval?

***


Technikai információk, kapcsolat

Az ONLINE megtekintést előzetes jelentkezés alapján tudjuk biztosítani.

A közvetítés kezdési időpontja 15 perces eltérést mutat(hat) a konferencia valódi kezdési időpontjához képest (ez idő alatt tudja ellenőrizni a weboldalunkon biztosított online megtekintési felület működését).Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600
Fax:( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe Ellenőrzés és értékelés a közoktatásban - Országos konferencia tanároknak, tanítóknak, intézményveze
Típus SZAKMAI KONFERENCIA SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL (ebben az esetben online nem tekinthető meg)!
Helyszín Lurdy Ház Konferenciaterem (1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14.)
Időpont 2015.09.29. 09:00 - 17:00
Létszám Szabad férőhelyek száma: 224
Részvételi díj A részvétel téritésmentes

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség
Rendezvényünk nem kreditpontos (0) kredit
Program, további információk
Szeretettel meghívjuk Önt a konzultációval egybekötött Ellenőrzés és értékelés a közoktatásban - Országos konferencia tanároknak, tanítóknak, intézményvezetőknek c. szakmai konferenciánkra!

A 2015/16-os tanév számos, jelentős újdonságot hoz a pedagógusok életébe: megindulnak a pedagógiai-szakmai ellenőrzések, intézményi szinten ki kell építeni az önértékelési rendszert, és a minősítések is folytatódnak. Ráadásul a foglalkoztatásban is történtek változások. Minden pedagógus érintett, ezért különösen fontos a naprakész tájékoztatás. Szakértőinktől személyre szabott tanácsot kérhet.


A rendezvényünkön való részvétel minden kedves jelentkező számára (előzetes regisztációt követően) térítésmentes!

Részletes program:

08:15 - 09:00 Regisztráció

9:00-9:15 Köszöntő az Iskolaszolga 25 éves jubileumának kapcsán

9:15-11:15 Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária vezető jogtanácsos, ILO-közvetítő és döntőbíró
A foglalkoztatás új szabályai a közoktatásban

11:15-11:30 Kávészünet

11:30-12:30 - Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, iskolaigazgató
A Nemzeti Pedagógus Kar szakmai tagozatainak működése

12:30 -13:00 Ebédszünet

13:00 - 15:00 Petróczi Gábor iskolaigazgató, közoktatási szakértő
Az intézményi önértékelés - A pedagógusminősítés és az önértékelés kapcsolata

15:00 - 15:15 Kávészünet

15:15 -17:00 Dr. Kolozsváry Judit főiskolai docens, ELTE, szakpszichológus
Ők és mi? Mit tegyünk a digitális generációval?

***

Technikai információk, kapcsolat


A helyszín kapacitása miatt, csak előzetes jelentkezés alapján tudjuk résztvevőinket fogadni. A rendezvény helyszínén étkezési lehetőség térítés ellenében igénybe vehető.

Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel.:( 061) 880-7600
Fax:( 061) 880-7699
E-mail: tudaskozpont@menedzserpraxis.hu

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén az előadás elmarad, de a résztvevő további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Képzés neve
Címe Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése - Államh. szakterület 16 kredit
Típus SZAKMAI KONFERENCIA SZEMÉLYES RÉSZVÉTELLEL (ebben az esetben online nem tekinthető meg)!
Helyszín Lurdy Ház, 1. emelet Konferenciaterem (1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14.)
Időpont 2015.09.29. 09:00 - 16:00, 2015.09.30. 09:00 - 16:00
Létszám Szabad férőhelyek száma: 32
Részvételi díj 25 400 Ft (az ár tartalmazza a 27% áfát) Előfizetőink részére térítésmentes (1fő/előfizetés/mérlegképes kreditpont-gyűjtési lehetőség. További kreditgyűjtési lehetőség részletesen a SEGÍTSÉG menüpont alatt)

Segítség
 
Kreditpont-gyűjtési lehetőség