REGISZTRÁCIÓ KÉPZÉS PORTÁLUNKRA Segítség
Felhasználói név
Jelszó
Jelszó mégegyszer
Email cím
Mobil/telefonszám +36
Mobil/telefonszám
 

Adatkezelési nyilatkozat

Jelentkezési feltételek

Jelen feltételek szabályozzák a Menedzser Praxis Kft. által nyújtott szolgáltatás értékesítésének és igénybevételének egyes feltételeit, valamint a Menedzser Praxis Kft. és az általa szervezett rendezvényekre jelentkezők (a továbbiakban „Jelentkező”) közötti egyéb kérdéseket.

 

1. Felek

 

1.1. Szervező (Menedzser Praxis):

Cégnév: Menedzser Praxis  Kft.,

Székhely (ügyfélszolgálat): 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127.,

adószám: 13598145-2-42

telefonszám: 06 1/880-7600

fax: 06 1/880-7699

e-mail: info@menedzserpraxis.hu

 

1.2. Jelentkező: az a természetes személy, aki jelen feltételek alapján gazdasági társaság, intézmény, szervezet, vagy egyéb jogi személy képviseletében, vagy saját nevében a Menedzser Praxis által szervezett képzés(ek)re jelentkezik, a Menedzser Praxis honlapján: www.menedzserpraxis.hu történt regisztrációt követően. Ennek alapján jogosult a Menedzser Praxis által nyújtott szolgáltatás(ok) igénybe vételére.

 

1.3. Regisztrált felhasználó: az a természetes személy, aki gazdasági társaság, intézmény, szervezet, vagy egyéb jogi személy képviseletében, vagy saját nevében a Menedzser Praxis honlapján www.menedzserpraxis.hu érvényes regisztrációt tesz.

 

2. Regisztráció:

Kizárólag a www.menedzserpraxis.hu weboldalon (a továbbiakban „Honlap”) történt érvényes regisztrációt követően van lehetőség a Menedzser Praxis szolgáltatásainak igénybevételére. A regisztráció a Honlapon a regisztrációs űrlapon feltüntetett adatok megadásával és a Regisztrációs feltételek elfogadását követően válik érvényessé.

 

3. Szolgáltatások:

 

Képzések:

Menedzser Praxis továbbképzéseit a mindenkori hatályos felnőttképzési jogszabályok szerint bonyolítja, működése megfelel az intézményi-akkreditációról szóló rendeletben foglaltaknak.

A résztvevők a 2001. évi CI. törvényben előírt adatait a meghatározottak szerint kezeli.

 

3.1. Könyvviteli szolgáltatást végzők éves, kötelező továbbképzése (mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése)

Az egyes kiadványok és szolgáltatások külön ajánlatában meghatározottak szerint a cégünk szervezésében megrendezésre kerülő két napos képzés elvégzésére (mindhárom szakon) térítésmentes lehetőséget biztosítunk (Intézményi-akkreditációs lajstromszám: AL-2334, Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0250-07) és igazolást állít ki a továbbképzés elvégzésről a 93/2002. (V. 5.) kormányrendeletben előírtak alapján. További részvételi lehetőség a két napos továbbképzésen (aktív előfizetés nélkül) térítés ellenében lehetséges.

 

4. Szolgáltatások igénybevétele:

 

A Menedzser Praxis által nyújtott szolgáltatásokat a Jelentkező veheti igénybe. A Jelentkező a képzéseken fizetési kötelezettségének teljesítésével vehet részt. A Jelentkező a kiegészítő szolgáltatásokat külön térítés nélkül, de a képzésekhez kapcsolódóan vállalt fizetési kötelezettségének teljesítése esetén veheti igénybe. Kivéve Kreditfigyelő rendszer, amelynek feltétele a www.szakkepzeseink.hu weboldalunkra (a továbbiakban „Honlap”) történő érvényes regisztráció. Ezt követően a kreditfigyelő szolgáltatásunk minden (a Honlapon) érvényes regisztrációval rendelkező ügyfél számára térítésmentesen vehető igénybe. A rendszer nem azonos a hatósági nyilvántartással és nem is helyettesíti azt.

 

4.1. Szolgáltatások igénybevétele esetén

 

Jelentkezési feltételek, jelentkezés módja:

Képzés(ek)re történő jelentkezés a www.menedzserpraxis.hu weboldalon (a továbbiakban „Honlap”) valósulhat meg. A jelentkezéshez elsőként a Honlapon érvényes Regisztrációt kell tenni. A jelentkezés egyben a Jelentkező fizetési kötelezettségvállalását is jelenti. A jelentkezés elfogadásáról minden esetben a jelentkezési lapon megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk. Kivéve Kreditfigyelő rendszer, amelynek feltétele a Honlapra történő érvényes regisztráció. Ezt követően a kreditfigyelő szolgáltatásunk minden (a Honlapon) érvényes regisztrációval rendelkező ügyfél számára térítésmentesen vehető igénybe. A rendszer nem azonos a hatósági nyilvántartással és nem is helyettesíti azt!

 

Díjfizetési és részvételi feltételek:

Az egyes kiadványok és szolgáltatások külön ajánlatában meghatározottak szerint a cégünk szervezésében megrendezésre kerülő két napos képzés elvégzésére (mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén, mindhárom szakon) térítésmentes lehetőséget biztosítunk.

 

Egyéb szolgáltatással nem összekötött képzés igénybevételének esetén:

A részvételi díjat számla alapján legkésőbb a képzés dátumát megelőző 5 munkanapig kell átutalni a Menedzser Praxis számláján szereplő pénzforgalmi számlaszámára.

Menedzser Praxis a képzésen való részvételt a Jelentkező számára kizárólag a befizetés igazolásával biztosítja. Amennyiben az átutalás már nem teljesülne a rendezvény dátumát megelőző 5. munkanapig, Jelentkezőnek lehetősége van a részvételi díjat a helyszínen, készpénzben befizetni. Ebben az esetben szintén jogosult részt venni a rendezvényen.

 

Jelentkezés módosítása:

A jelentkezéshez kapcsolódó adatok módosítására (jelentkezők neve, létszáma) Jelentkezőnek közvetlen lehetőséget biztosítunk a Honlapon keresztül, amelyet igény szerint a konferenciát megelőző 10. munkanapig megtehet. Az első módosítási lehetőség térítésmentes, ezután minden alkalom 2.000 Ft + áfa adminisztrációs költséget von maga után, mely összeget Jelentkező részére a Menedzser Praxis minden esetben kiszámláz. Ezen számlák teljesítése feltétele a képzésen való részvételnek. További módosítási lehetőségre ügyfélszolgálatunk felé (e-mailen, faxon vagy levélben) tett írásos megkeresés által van lehetőség, amennyiben a kért módosítást a Menedzser Praxis ügyfélszolgálatán keresztül jóváhagyja.

 

Lemondás:

Jelentkező a részvételi lehetőséget a Honlapon keresztül vagy írásban (e-mailen, faxon vagy levélben) mondhatja le. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.: az előadó betegsége) esetén a képzés elmarad, ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

 

 

6. Záró rendelkezések

 

Jelentkezésével Jelentkező elfogadja jelen dokumentumban szereplő feltételeket. A Szervező és a Jelentkező jogviszonyára egyebekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadók.